Форумът ще се проведе под формата на няколко отделни, организирани в различно време на годината свързани събития,  всяко едно от които фокусирано върху конкретни теми касаещи развитието на ИТ в България. Първото от тях ще се проведе в планирания период…