УС на БАИТ предлага събранието да протече при следния дневен ред: 1.     Отчет за дейността на  Управителния съвет на БАИТ за периода септември 2010 – януари 2011. 2.     Доклад на Контролния съвет на БАИТ. 3.     Отчет за изпълнение на бюджет…