Днес отбелязваме Световния ден на информационното общество и също на телекомуникациите,  определен с резолюция на Генералната асамблея на ООН.  Идеята е да се фокусира вниманието към възможностите на Интернет и други комуникационни технологии, които те предлагат на обществото и икономиката.…