Днес, в рамките на официалната визита на китайския министър на индустрията и информационните технологии Миао Вей, се проведе среща на официалната китайска делегация с представители на двете най-големи браншови организации в сферата на ИКТ – БАИТ и БАСКОМ. От името…