Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 26.01.2012 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в хотел Хилтън - София, зала Мусала, при следния дневен ред:…