Събитието се откри от НП Принцеса Мари, съпруга на принца на Дания Йоаким. В него взеха участие представители на 23 национална ИТ асоциации, сред които и БАИТ, изпълнител по проекта за България, в лицето на Теодор Захов, председател на УС…