Във връзка с наскоро внесения в Народното събрание проект на Закон за предучилищното и училищното образование, браншовите асоциации в сферата на информационните и комуникационните технологии се обединиха около общо становище, което бе внесено в Народното събрание на 18.04.2012 г. Становището…