Каним нашите членове да вземат участие в проучването „ТОП ИКТ Работодател“: http://topictemployer.bg/Competition/.   Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в България.   Времето за попълване е само…