• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 25.09.2012

Елена Маринова, председател на Инициатива „Образование” на БАИТ представи виждането на ИКТ бранша на конференцията „Равен достъп до качествено образование”

В нея участие взеха лидери, загрижени за успеха на всяко дете. Конференцията се откри от Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕС у нас, а чрез конферентна връзка приветствие поднесе Еврокомисар Кристалина Георгиева. Елена Маринова бе сред участниците във втория…

Read More

Становищe на БАИТ по проекта на Международният съюз по далекосъобщения (МСД) за Международните регламенти за далекосъобщенията (ITRs)

БАИТ се обръща към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е натоварено със задачата да подготви позицията на Република България за Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT12), 3-14 декември 2012 г. в Дубай, Обединени арабски емирства, да призове…

Read More