• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Година: 2013

Семинар на тема:“ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ” – ОП „ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ”

Лекторите са от Accent Consulting. Участват представители на следните компании, членове на БАИТ: Дакси -България, Брайт Комплекс АТ, Принт енд пъблишинг, Мусала Софт,Интерконсулт България, Хай Компютърс, АКТ Софт.

Read More

БАИТ се присъедини към Европейската мрежа- ICT for Ageing Well

Целта на мрежата е да насърчи пазарното навлизане на ИКТ технологии в сферата на здравеопазването и грижата за възрастните хора, което включва решения в e-health, e-care, smart homes и т.н.   Мрежата включва организации от цяла Европа, вкл. ИКТ фирми,…

Read More

БАИТ обявява конкурс за позицията Ръководител на офис за технологичен трансфер по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

13.11.2013 г., София Ръководител на офис за технологичен трансфер (Код по НКПД: 1219 6011), подчинен на Изпълнителния директор на БАИТ Цел на длъжността: Ръководи дейността на офис за технологичен трансфер. Ръководи: дейността на офиса и осъществява дейностите по проекта „Създаване…

Read More

Продължава регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ за 2013г.”

Вече са направени първите регистрации в категориите Образователна награда, Студентска награда,  STARTUP компания и Бизнес иновативност. http://bait-awards.bg/Participants/ Регистрацията ще бъде отворена до 24.00 ч. на 12 януари 2014 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/   Регистрацията е безплатна. В конкурса могат да…

Read More

Проведе се есенната среща на компаниите, членове на БАИТ

Тази година, нейният формат беше вечеря и специално поканен гост-лектор. Първият гост-лектор в новия формат беше евродепутатът Ивайло Калфин. Срещата се откри от Петър Иванов, Председател на УС на БАИТ, който посочи, че желанието на УС е и за в…

Read More

Стартира изследването за „Иновации.БГ“ 2013

От 2004  г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", сред чиито учредители е и БАИТ,  провежда годишно изследване на иновационния потенциал на българската икономика, технологичните потребности на предприятията и основните бариери пред техния растеж. На негова основа се разработва годишният доклад…

Read More

Започва регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ за 2013 г.”

От днес, 1 октомври 2013 г., започва регистрацията за участие в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2013 г. за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. Регистрацията ще бъде отворена до 24.00 ч. на 6 януари 2014 г. включително.…

Read More

Тръжна документация за интернет страница и виртуален офис за технологичен трансфер

Тръжна документация за провеждане на процедура в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0051-С0001, с бенефициент "Българска асоциация по информационни технологии" (БАИТ) предмет: "Създаване и въвеждане в експлоатация на интернет страница и на виртуален офис за технологичен трансфер". Моля, разгледайте прикачените файлове.

Read More

Тръжна документация по 2 обособени позиции – организиране на събития и рекламни материали

Тръжна документация за провеждане на процедура в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0051-С0001, с бенефициент "Българска асоциация по информационни технологии" (БАИТ) предмет: „Организиране, провеждане и участие в мероприятия и популяризиране на дейността на национален офис за технологичен трансфер в сектора на…

Read More

Правила за издаване на референции на компании, които не са членове на БАИТ

1.  Процедурата изисква 7 работни дни за проверка, подготовка и предложение към УС на БАИТ за одобрение. 2.  Предоставя се кратка анотация /до 300 думи/ за дейността на компанията, с адрес и лице за контакт. 3.  Компанията предоставя анотация /до…

Read More