С него приключи двугодишния мандат на УС на БАИТ и двата последователни мандата на неговия досегашен председател Теодор Захов. ОС утвърди новия член на БАИТ -  Нимеро ООД.   ОС избра следния УС на БАИТ:   Петър Иванов, Солитрон; Теодор…