Срещата се ръководеше от българска страна от Георги Ранделов, зам.-председател на УС на КРИБ и председател на Комитет „ИКТ и е-управление”. От страна на БАИТ участие взеха Стоян Боев, зам.-председател на УС на БАИТ и Весела Калъчева, изпълнителен директор. БАСКОМ…