1.  Процедурата изисква 7 работни дни за проверка, подготовка и предложение към УС на БАИТ за одобрение. 2.  Предоставя се кратка анотация /до 300 думи/ за дейността на компанията, с адрес и лице за контакт. 3.  Компанията предоставя анотация /до…