• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 18.09.2013

Тръжна документация за интернет страница и виртуален офис за технологичен трансфер

Тръжна документация за провеждане на процедура в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0051-С0001, с бенефициент "Българска асоциация по информационни технологии" (БАИТ) предмет: "Създаване и въвеждане в експлоатация на интернет страница и на виртуален офис за технологичен трансфер". Моля, разгледайте прикачените файлове.

Read More

Тръжна документация по 2 обособени позиции – организиране на събития и рекламни материали

Тръжна документация за провеждане на процедура в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0051-С0001, с бенефициент "Българска асоциация по информационни технологии" (БАИТ) предмет: „Организиране, провеждане и участие в мероприятия и популяризиране на дейността на национален офис за технологичен трансфер в сектора на…

Read More