От 2004  г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации", сред чиито учредители е и БАИТ,  провежда годишно изследване на иновационния потенциал на българската икономика, технологичните потребности на предприятията и основните бариери пред техния растеж. На негова основа се разработва годишният доклад…