• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Месец: ноември 2013

БАИТ > Новини > 2013 > ноември

Семинар на тема:“ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ” – ОП „ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ”

Лекторите са от Accent Consulting. Участват представители на следните компании, членове на БАИТ: Дакси -България, Брайт Комплекс АТ, Принт енд пъблишинг, Мусала Софт,Интерконсулт България, Хай Компютърс, АКТ Софт.

Read More

БАИТ се присъедини към Европейската мрежа- ICT for Ageing Well

Целта на мрежата е да насърчи пазарното навлизане на ИКТ технологии в сферата на здравеопазването и грижата за възрастните хора, което включва решения в e-health, e-care, smart homes и т.н.   Мрежата включва организации от цяла Европа, вкл. ИКТ фирми,…

Read More

БАИТ обявява конкурс за позицията Ръководител на офис за технологичен трансфер по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

13.11.2013 г., София Ръководител на офис за технологичен трансфер (Код по НКПД: 1219 6011), подчинен на Изпълнителния директор на БАИТ Цел на длъжността: Ръководи дейността на офис за технологичен трансфер. Ръководи: дейността на офиса и осъществява дейностите по проекта „Създаване…

Read More

Продължава регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ за 2013г.”

Вече са направени първите регистрации в категориите Образователна награда, Студентска награда,  STARTUP компания и Бизнес иновативност. http://bait-awards.bg/Participants/ Регистрацията ще бъде отворена до 24.00 ч. на 12 януари 2014 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/   Регистрацията е безплатна. В конкурса могат да…

Read More