Вече са направени първите регистрации в категориите Образователна награда, Студентска награда,  STARTUP компания и Бизнес иновативност. http://bait-awards.bg/Participants/ Регистрацията ще бъде отворена до 24.00 ч. на 12 януари 2014 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/   Регистрацията е безплатна. В конкурса могат да…