13.11.2013 г., София Ръководител на офис за технологичен трансфер (Код по НКПД: 1219 6011), подчинен на Изпълнителния директор на БАИТ Цел на длъжността: Ръководи дейността на офис за технологичен трансфер. Ръководи: дейността на офиса и осъществява дейностите по проекта „Създаване…