Целта на мрежата е да насърчи пазарното навлизане на ИКТ технологии в сферата на здравеопазването и грижата за възрастните хора, което включва решения в e-health, e-care, smart homes и т.н.   Мрежата включва организации от цяла Европа, вкл. ИКТ фирми,…