Лекторите са от Accent Consulting. Участват представители на следните компании, членове на БАИТ: Дакси -България, Брайт Комплекс АТ, Принт енд пъблишинг, Мусала Софт,Интерконсулт България, Хай Компютърс, АКТ Софт.