В края на миналата година Европейската комисия избра DIGITALEUROPE и EuropeanSchool.net да реализират кампанията e-Skills for Jobs 2014. Тя има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни…