• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 12.05.2014

Обявяване на победителите от финалния кръг на конкурса по програмиране – CodeIT , Сезон 2013-2014.

На 12.05.2014 г. се проведе  Церемония по награждаване по повод на  финала  и обявяване на победителите от финалния кръг на конкурса по програмиране  - CodeIT , Сезон 2013-2014.   Домакин на събитието беше Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни…

Read More

Обява за провеждане на процедура за определяне на изпълнител

  На основание чл. 11, ал. 1 и съгласно чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на специализирани услуги по проект BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и…

Read More