Сложно уеб приложение за споделяне на научни открития, което улеснява и ускорява процеса на изследване и иновации, е победителят в хакатона „Приложения за по-добър свят“. В състезанието на „Академията на Телерик“, което се проведе на 21 и 22 юни, се…