Срещата се проведе под формата на вечеря-дегустация, със специално поканен гост лектор – Сашо Дончев, Изпълнителен директор на "Овергаз Инк." АД и на "Овергаз Холдинг" АД. В срещата се включиха представители на следните наши членове : КО-МАТ Анка Янкова, Фрекълз,…