Общото събрание избра нови Управителен и Контролен съвети.  За членове на Управителния съвет бяха избрани: 1.       Петър Иванов, Солитрон 2.       Лиляна Радева, Акт Софт 3.       Елена Маринова, Мусала Софт 4.       Стоян Боев, ICB 5.       Николай Аврамов, Парафлоу 6.       Петър Стефанов,…