В писмото се казва: „ През годините БАИТ се утвърди като водещата браншова организация в страната по въпросите на информационните технологии.Дейността й има много положително влияние върху обществените поръчки в областта на ИТ, стимулирането на износа , справянето с нелегалния…