Главната цел на събитието е да насърчи обмяната на опит и добри практики между предприемачи на национално и международно ниво. По време на конференцията ще бъдат дискутирани теми като изграждане на успешни бизнес стратегии, предизвикателствата пред мениджмънта и най-новите тенденции…