Продължава отличното сътрудничество между Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Агенцията по заетостта, като в рамките на партньорството по инициативата eSkills for Jobs 2015-2016 вчера се проведе и първото обучение на служители от Агенцията по заетостта и от бюрата…