Фокусът на събитието са теми представящи последните технологични тенденции и новости в следните области:      .         Java incl. SE & EE ·         Relational Databases, NoSQL ·         Mobile, iOS, Android, Windows Phones ·         HTML, Java Script, CSS ·        …