До този момент са направени 45 регистрации в 12 категории – Образователна награда, Студентска награда, Държавна администрация, Общинска администрация, Бизнес иновативност, Корпоративна и социална отговорност, StartUp компания, Мобилни решения, е-Business, Развлекателен софтуер, Журналистически принос и Специална награда за значим принос.…