Браншовите асоциации на високотехнологичния сектор – БАИТ, БАА, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Автомобилен клъстър изпратиха открито писмо до представители на изпълнителната, законодателната власт и лидери на водещи политически партии, в което изразяват категоричната си позиция срещу завърналата се в публичното…