С Кръгла маса, организирана от Иновация Норвегия, ще стартира първата част на Конференцията за интелигентни градове. Енигмата на електронното здравеопазване е акцентът на сесията, в която експерти от Норвегия и България ще представят политики и добри практики.   Елементи на електронното…