Еднодневният форум ще разкрие възприятията, очакванията и най-добрите практики в сферата на облачните технологии.  Събитието ще събере доставчици на услуги, телеком оператори, бизнеси и ИКТ специалисти, които ще обсъдят ключовите промени на пазара на облачните услуги. „Cloud Forum Bulgaria 2017“…