FENCA Congress Sofia 2017 е една от най-важните европейски браншови срещи в колекторската индустрия. Ежегодното от 2003 година FENCA събитие за първи път ще гостува на страната ни. Очаква се да присъстват над 200 професионалисти в тази сфера, представители както…