Изискванията на европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) влизат в сила през май 2018 г. и налагат всеобхватни промени в дейността на всички компании и публични институции. Готови ли са те за измененията и какви организационни и технологични…