26 кандидатури във всички категории на конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2017 г. са подадени към момента. Най-голям интерес на този етап има към категорията „Образователна награда“ - 6 кандидатури, която традиционно се отличава с най-голям брой претенденти за отличие.…