Изложбата се организира в партньорство между Българската търговско-промишлена палата и Интер Експо Център и традиционно се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Сигурността и безопасността се превърнаха в глобално предизвикателство и основна грижа за всеки човек и организация.…