Събитието на 6 март в Новотел София включва четири лекции и дискусия. Форумът ще бъде открит от члена на КЗЛД Цанко Цолов, а останалите лектори са Дарина Балтаджиева и Мая Александрова от СиЕмЕс София, Петър Боюклиев и Станислав Анков (Йорданова,…