IT HUB Connect 2018 ще се проведе на 26 и 27 март в София Тех Парк и цели да утвърди връзките между ИТ индустриите в Югоизточна Европа, Индия и САЩ, както и да спомогне за установяването на обща платформа за…