1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ. 2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2017 г. 3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. 4.      Приемане на бюджет за 2018 г. 5.      Приемане на методика за…