В писмото се казва:  От името на водещите организации в ИКТ индустрията - Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер изразяваме нашето сериозно безпокойство във…