На 16 ноември 2018 г. се проведе среща на експерти от Националната агенция по приходите (НАП) и компании-членове на БАИТ. Участие в разяснителната среща взеха близо 50 наши представители от над 20 компании. От страна на НАП участие в срещата…