8-мото издание на конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. продължава традицията да събира иновативни проекти и интересни практики, които вече функционират в България и носят добавена стойност за гражданите и бизнеса. Кандидатурите нагледно демонстрират възможностите на технологиите и удобствата,…