След успешно реализиран двегодишен мандат, редовното отчетно изборно събрание на БАИТ (17 юни 2019 г.) преизбра Огнян Траянов за председател на УС на Асоциацията. Сред успехите, които  той изброи, са 20% ръст на броя пълноправни членове, което е свидетелство за…