Форматът на  събитието цели да  бъде максимално полезно практически на всички участници, както и да срещне  представители на  бизнеса, български и чуждестранни надзорни  органи. Поради  тази  причина,  предвиждаме събитието да се различава от  класическия  модел. Лектори и модератори по времена…