Уважаеми дами и господа,   Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ) изразява своята загриженост относно предложените промени в ЗЕУ, които биха довели до сериозни вреди в изграждането и функционирането на електронното управление и пазарната среда. Внесеният в НС текст (Законопроект…