Към този момент има подадени 20 кандидатури в 5 категории на конкурса. Регистрациите са в Образователна награда, Журналистически принос, Публична администрация, StartUp компания и Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика.  По традиция най-оспорвана е конкуренцията при образователните проекти…