• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

„Десет години ЗОП и осем години законно опорочаване на поръчките”

На 15 октомври (четвъртък) от 17:00 часа в Интер Експо Център БАИТ ще проведе работна среща по ЗОП и тръжни практики

Управителният съвет на БАИТ ще представи позицията на Асоциацията и механизмите за реакция в случаи на обявяване на обществени поръчки, които са в разрез със ЗОП и нормативната уредба с оглед максимална прозрачност и защита на интересите на ИКТ бранша.

Очаква се срещата да протече при следния дневен ред:

1.   Презентация по темата от  Д-р Йордан Кисьов, председател на постоянната комисия по Пазарна конкуренция към БАИТ.

·        Развитие на корупцията през годините

·        Причини и практики

·        Резултати

·        Защита интересите на участниците при сега действащия ЗОП

·        Изключване на порочните практики от ЗОП, чрез неговата промяна

2. БАИТ и ЗОП

·        Предложени промени на ЗОП

·        Приети и отхвърлени промени в ЗОП

·        Предстоящи промени на ЗОП, предлагани от БАИТ в момента и близко бъдеще

3. Други мерки за противодействие на корупционния процес

·        Превенция (нов тип АОП)

·        Разработка на ограничителни правила

·        Участие на професионалните и работодателските организации в процеса

4. Оперативно следене и реакция на определени тръжни процедури

·        Принципи на действие

·        Експерти на БАИТ, начин на подбор, работа и контрол

·        Цената на услугите и закон за ИТ

5. Дискусия

 

Още БАИТ Новини