• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

„Европейската седмица на е-уменията 2012” обяви стартирането на състезанието Project Passion (Проект Страст)

В края на миналата седмица се обяви старта на състезанието. Победителят ще получи 1000 евро.

Това състезание има за цел да насърчи младите европейци да създадат свои информационни кампании за нарастващата нужда от технически умения и за кариерните възможности, достъпни за гражданите с е-Умения.

 

Благодарение на  подкрепата на Европейската комисия, индустриалните спонсори и медиите, състезанието Project Passion е достъпно за младите хора на възраст от 18 до 26 години, независимо от образованието им (било то гимназиално, професионално или висше). Участниците са поканени да създадат оригинална, нестандартна и иновативна кампания, която да покаже как е-уменията могат да подхранват новаторството, да ръководят креативността  и да помогнат на младите хора да си намерят работа.

 

Разработките, които ще участват в състезанието, ще бъдат оценени от панел от експерти,  включващ Жан Мари Дрю, председател на TBWA Worldwide; Филип Кайла, председател на изпълнителния борд на EURONEWS и Силви Лафарж, директор на отдел „Връзки с обществеността” към Microsoft. Победителите, заели първо място, ще получат 1000 евро и различни награди, предоставени от индустриалните спонсори.

Следвайки успеха на Седмицата на е-уменията 2010 и тазгодишната Европейска Седмица на е-уменията 2012 – инициатива на ГД „Предприятия и промишленост” към EK- ще бъде ръководена от DIGITALEUROPE и Европейската училищна мрежа. Кампанията се стреми да помогне на Европа – и по-конкретно на европейската младеж – да се възползва от най-добрите възможности за работни места, които дигиталните технологии предоставят.

Генералният директор на DIGITALEUROPE, Джон Хигинс, приветства стартирането на състезанието Project Passion:  

 

“Технологиите остават основния катализатор за растеж, иновативност и конкурентоспособност в Европа. Въпреки кризата, технологичният сектор продължи да нараства през изминалите няколко години. Различни предприятия докладват затруднения при наемането и задържането на персонал с ИКТ умения. Все по-малко хора завършват образованието си с необходимите е-умения и все повече и повече хора се пенсионират. Това създава недостиг на е-Уменията в момент, в който Европа трябва да запази своите конкурентоспособност и привлекателност като регион.”

 

“Ние сме изключително привилегировани да разполагаме със съдийски панел, признат на високо ниво и представящ както академичната, така и индустриалната среда. Младежките разработки, които ще вземат участие в този проект ще бъдат разгледани и оценени от експерти от Сорбоната, INSEAD и LSE, както и TBWA, EURONEWS, Microsoft, Google и Nokia.”

 

“За нас това е начин младите хора да персонализират кампанията Седмица на е-уменията. Вярваме, че Project Passion е една вълнуваща възможност за идентифициране, показване и награждаване на младежкия талант. ”

 

Марк Дурандо, изпълнителен директор на ЕУМ, акцентира върху нуждата от силни инициативи, които да насърчават осведомеността:

 

„Искаме да ангажираме младите хора директно. Състезанието е направено така, че да им даде възможност да разкажат на своите връстници за е-уменията и по този начин да ги включат в самата кампания. Важно е да се поканят млади хора, като да вземат участие в кампанията и тяхната работа да бъде оценена и призната на най-високо ниво.”

 

Университетите, гражданите, компаниите и правителствата са поканени да се присъединят към борбата с безработицата, да научат повече за Project Passion и да се включат в Европейската Седмица на е-уменията 2012. За да помогнете за разпространяването на е-уменията в работен и личен план, посетете http://eskills-week.ec.europa.eu и потърсете начини да изградим нашето дигитално бъдеще заедно.

Още БАИТ Новини