Най-голяма конкуренция за наградите тази година има в категорията Успешен ИКТ продукт/услуга, в която се състезават 23 иновативни проекта, разнообразни по отношение на мащаб и сфера на приложение. По традиция има много образователни проекти, които се състезават в категорията Образователна награда – тази…